Doprava od 1700 Kč zdarma. Ostatní od 49 Kč.

Formulář odstoupení od smlouvy

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:
Ekologická domácnost
Jiří Musil, K Líšnu 546, 257 51  Bystřice
IČO: 70721874

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě www.ekologicka-domacnost.cz objednal zboží ………..................................................., číslo objednávky ………............…, v hodnotě ..…..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……....…. Kč a …….....… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ……….................................…. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

V …….....…. dne ……….....

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)