Doprava od 1700 Kč zdarma. Ostatní od 49 Kč.

Jak čističe ovlivňují bakterie v ČOV?

Ekologické čističky odpadních vod jsou stále populárnější. Ke své práci využívají speciálních bakterií a enzymů k rozkladu organických látek ve vodě a konvenční čistící prostředky jejich práci znemožňují. Čističky pak nefungují správně...

Právě bakterie a enzymy pracují na rozkladu organických látek a redukci množství dusičnanů, fosfátů a dalších látek v odpadní vodě. Látek, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a vysoké koncentrace v odpadní vodě mohou mít negativní dopad na vodní ekosystémy.

Použití konvenčních čisticích prostředků do ekologických čističek odpadních vod může být kontraproduktivní. Často totiž obsahují chemické látky, které jsou schopny rychle zabít bakterie v čističce vody. Tyto látky způsobují, že bakterie jsou zničeny dříve, než stačí plně vykonat svou úlohu v procesu čištění odpadní vody. Tím se snižuje účinnost čističky a zvyšuje množství nepožadovaných látek v čištěné vodě, což může mít negativní dopad nejen na životní prostředí, ale také na zdraví lidí.

 Jak čističe ovlivňují bakterie v čističkách odpadních vod_

Prášek na praní: Prášky na praní obsahují enzymy a chemikálie, které jsou navrženy tak, aby účinně odstraňovaly skvrny a nečistoty z prádla. Ty mohou být škodlivé pro bakterie v čističkách odpadních vod, protože mohou narušit jejich přirozenou aktivitu a snížit jejich počet.

Přípravky na nádobí: Přípravky na mytí nádobí obsahují silné čisticí látky, které jsou navrženy tak, aby odstranily mastnotu a zbytky potravin. Ovšem mohou mít negativní vliv na bakterie v čističkách odpadních vod, protože mohou narušit jejich funkci a snížit jejich schopnost čistit odpadní vody.

Tekutá mýdla a šampony: Tekutá mýdla, šampony a další kosmetické produkty, které se používají při osobní hygieně, mohou také obsahovat chemikálie, které mohou být škodlivé pro bakterie v čističkách odpadních vod. Také mohou narušit přirozenou mikrobiální aktivitu v čističkách a snížit jejich efektivitu.

Jiné produkty: Kromě výše zmíněných produktů mohou i další běžné domácí chemikálie, jako jsou čistící prostředky, dezinfekční přípravky, pesticidy a další, obsahovat látky škodlivé pro bakterie v čističkách odpadních vod.

Co s tím?

Proto se doporučuje používat přírodní nebo ekologické čistící prostředky, které bakterie a enzymy nezabíjí. Naopak jsou šetrné k bakteriím a umožňují jim plně vykonat svou čistící funkci. Podpora bakterií v ekologických čističkách odpadních vod je klíčovým faktorem pro zajištění jejich správného fungování. Tyto bakterie a enzymy jsou nezbytné pro proces rozkladu organických látek v odpadní vodě. Pokud byly tyto bakterie zničeny nebo zpomaleny použitím konvenčních čistících prostředků, může být nutné je do čističky přidat ručně. No a pak už jen používat ekologické čistící prostředky.

Není se potřeba obávat. Proces obnovy enzymů a bakterií je snadný. Ruku do ohně dáme za produkty SUBIO

Pokud se rozhodnete používat ekologické čističe, je důležité dodržovat pokyny výrobce ohledně správného dávkování a aplikace. Přebytečné množství čističe nebo nadměrné používání může také negativně ovlivnit bakterie v čističkách.