Doprava zdarma od 1900 Kč. Pro ostatní od 49 Kč. A nad 3500 Kč dárek - opalovací sprej Lavera.

Proč jsou plasty špatné pro životní prostředí?

Celosvětová výroba plastů trvale roste, což má alarmující dopady na naši planetu. Podle statistik OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) se za posledních dvacet let celosvětová produkce plastového odpadu zdvojnásobila, a toto tempo se má v příštích desetiletích dále zvyšovat. K této problematice se aktivně staví nový zákon, který byl přijat dne 10. srpna 2022. Tento zákon je zaměřen na omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a stanovuje požadavky na označování a osvětovou činnost.

Plasty jsou problémem zejména kvůli své trvanlivosti a odolnosti. Rozkládají na velmi dlouhou dobu, takže se hromadí v životním prostředí a ohrožují faunu a flóru. A to nejen ve vodních tocích a oceánech, kde mají až katastrofální dopad na mořské živočichy, kteří plast mohou přijímat jako potravu. Kromě toho se při jejich výrobě produkuje velké množství skleníkových plynů, což přispívá k globálnímu oteplování. 

Negativní dopad pocítí také naše zdraví. Mikroplasty, tedy drobné částice rozkládajícího se plastu, pronikají do potravního řetězce. A konzumaci takového mikroplastu člověk ani zvíře nemá šanci pocítit.  Navíc chemické látky uvolněné z plastů mohou znečišťovat půdní ekosystémy a ovlivňovat rostliny. Jak moc máte rádi ovoce a zeleninu?

zvíře s plastemm

Ekologické čističe a recyklované Plasty: řešení pro ekologičtější budoucnost

Jedním z klíčových kroků k řešení problému plastů je přechod k ekologickým čisticím produktům, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Tyto produkty obsahují méně škodlivých chemikálií a mají snížený negativní dopad na naše vody a půdu. Ale co je ještě důležitější, některé ekologické čisticí produkty jdou ještě dál - ve svých obalech používají recyklované plasty. To má několik výhod:

  • Snížení poptávky po nových plastech: Používání recyklovaných plastů v obalech čisticích produktů snižuje potřebu výroby nových plastů, což vede ke snížení množství plastového odpadu a emisí skleníkových plynů spojených s jejich výrobou.
  • Podpora recyklace: Používání recyklovaných plastů v obalech vytváří poptávku po recyklovaných materiálech, což může podpořit rozvoj a zlepšení recyklačního procesu.
  • Větší důraz na udržitelnost: Ekologické čisticí produkty v recyklovaných obalech obvykle zdůrazňují svůj závazek k udržitelnosti a ochraně životního prostředí, což může zákazníkům pomoci vybrat si produkty, které jsou šetrnější k planetě.

mikroplastyy

Jak můžete pomoci?

Jako spotřebitelé můžete aktivně přispět k ochraně životního prostředí tím, že volíte produkty v recyklovaných obalech. Tím podporujete udržitelné praktiky a pomáháte snižovat množství plastového odpadu a emisí do ovzduší. S novým zákonem o omezení dopadu plastových výrobků na životní prostředí by se mělo stát informování o tom, co kupujete, stále jednodušší. Používáním ekologických čisticích produktů v recyklovaných obalech můžeme posunout společnost směrem k udržitelnější budoucnosti, kde se plasty nebudou stávat hrozbou pro životní prostředí, ale budou součástí udržitelného oběhu a ochrany naší planety.

Pamatujte, že ačkoliv je váš odpad odvážen na skládku, existuje riziko, že odpad může uniknout ze skládky a znečišťovat okolní krajinu a vodní toky. Plasty mohou být nesené větrem nebo povodněmi z místa skládky do okolí. To může vést k rozptýlení plastů do přírodního prostředí, včetně lesů, řek a moří. Ke znečištění může dojít také v případě, pokud skládky nejsou dostatečně uzavřeny nebo pokud jsou postaveny na místech, kde jsou vystaveny erozi nebo povodním. 

Plasty také nikdy nespalujte. Při spalování mohou vznikat toxické látky a emise skleníkových plynů. 

Jak to má s plasty Sonett?

  • Umožňují zákazníkům vrátit kanystry a láhve Sonett v místě prodeje, a tím snižují množství odpadu. Vrácené láhve (bez uzávěrů) jsou 100% recyklovány a jsou z až 50 % vraceny do výroby nových lahví. V roce 2021 zákazníci vrátili 12,88 tun plastu.
  • Všechny lahve a kanystry a většina etiket jsou vyrobeny z PE/PP. To znamená, že se dají recyklovat.
  • Neustále optimalizují obaly pro úsporu zdrojů, ropy a emisí. Od ledna 2020 snížili hmotnost litrové láhve o 2 g. To vedlo k úsporám plastů v roce 2021 o 5,16 t a úspoře CO2  o 15,5 t.

kanister