Doprava od 1700 Kč zdarma. Ostatní od 49 Kč.

Ochrana planety začíná u nás samotných: Den Země

Den Země je každoročně slavený svátek 22. dubna, který nám připomíná důležitost ochrany naší planety. Je to doba, kdy se zamýšlíme nad vlivem našeho životního stylu na životní prostředí a hledáme způsoby, jak se stát odpovědnými spotřebiteli. Jedním z efektivních způsobů, jak přispět k ochraně naší planety, je volba ekologických produktů.

Dnešní svět čelí mnoha výzvám spojeným s životním prostředím, jako je klimatická změna, znečištění vzduchu a vody nebo vyčerpávání přírodních zdrojů. Volba ekologicky šetrných produktů je efektivní způsob, jak přispět k ochraně naší planety. Stále více spotřebitelů vyjadřuje zájem o ekologické produkty a preferuje je při nákupu. Podle průzkumů se zvyšuje povědomí lidí o dopadech konzumního chování na životní prostředí a hledají se alternativy šetrné k planetě. Používání ekologických produktů tak může být součástí většího trendu směrem k udržitelnějšímu a ekologičtějšímu způsobu života. Proč je volit? 

 • Jsou šetrné k životnímu prostředí, protože obsahují přírodní a biologicky odbouratelné složky a minimalizují tak negativní dopad na přírodu a zvířata. Konvenční čističe a detergenty často obsahují škodlivé chemikálie a produkují škodlivé výpary, které se uvolňují do životního prostředí při jejich používání a odtoku. Studie ukazují, že některé z těchto chemikálií mohou mít negativní dopad na vodní ekosystémy a ohrožovat život zvířat a rostlin. 
 • Jsou šetrné k našemu zdraví. Konvenční produkty, jako jsou běžné čističe a kosmetika, často obsahují škodlivé chemikálie, které mohou mít negativní vliv na naše zdraví a působit různé zdravotní problémy, jako jsou alergie, podráždění kůže nebo dýchací potíže. Navíc mikroplasty v kosmetických produktech mohou znečišťovat vody a ohrožovat vodní organismy. Naopak ekologické produkty jsou vyrobeny z přírodních a šetrných složek, které minimalizují riziko vystavení škodlivým látkám a přispívají k lepšímu zdraví nás i našeho životního prostředí.
 • Neocenitelný projev naší odpovědnosti a péče o planetu Zemi. Den Země nám připomíná, že každý z nás může hrát roli v ochraně naší planety prostřednictvím každodenních rozhodnutí, včetně volby ekologických produktů. Tím, že se rozhodnete používat ekologicky šetrné alternativy, podporujete udržitelný životní styl a snižujete naše ekologické stopy na planetě.

Den země 2_1

 

Trocha statistiky

 1. Každý rok se na světě vyprodukuje přes 8 milionů tun plastového odpadu, který znečišťuje oceány a ohrožuje životní prostředí. Používání ekologických produktů, které minimalizují použití plastu nebo jsou vyrobeny z recyklovaných plastů, může snižovat tuto alarmující statistiku.

 2. V roce 2019 provedla organizace Greenpeace průzkum, který zjistil, že 70% českých spotřebitelů by preferovalo používání ekologicky šetrných čisticích prostředků. V roce 2020, podle průzkumu provedeného společností STEM/MARK, to už bylo 74% českých spotřebitelů, kteří se zajímají o ekologické produkty a snaží se je používat. A tento trend stále stoupá.

 3. Podle zprávy Ministerstva životního prostředí ČR z roku 2020 se prodej ekologických čisticích prostředků na českém trhu zvýšil o 15 % oproti roku 2019.

 4. V oblasti kosmetiky rovněž stoupá zájem o ekologické produkty. Podle zprávy agentury Nielsen z roku 2020 si 47% českých spotřebitelů vybírá kosmetiku na základě jejího ekologického charakteru.

  Den země 5
 5. Podle průzkumu provedeného společností Ipsos v roce 2019, téměř 90% českých spotřebitelů považuje za důležité, aby kosmetika neobsahovala škodlivé látky a byla šetrná k životnímu prostředí.

 6. Podle průzkumů provedených v různých zemích se zvyšuje poptávka po ekologických produktech. Například v USA, podle průzkumu provedeného společností Nielsen, se 53% spotřebitelů rozhoduje pro ekologické produkty z důvodu jejich pozitivního dopadu na životní prostředí.

 7. V oblasti čištění domácnosti se ekologické produkty stávají stále populárnějšími. Podle zprávy provedené organizací Grand View Research se očekává, že globální trh s ekologickými čisticími produkty bude mít do roku 2025 hodnotu 7,9 miliard USD.

 8. V kosmetickém průmyslu se rovněž zvyšuje trend používání ekologických produktů. Podle zprávy organizace Ecovia Intelligence se očekává, že trh s organickou a přírodní kosmetikou dosáhne hodnoty 25 miliard USD do roku 2025.

 9. Větší povědomí o životním prostředí a poptávka po ekologických produktech také stimuluje inovace a vývoj nových ekologicky šetrných technologií a materiálů. Například se objevují inovativní čističe na bázi enzymů, které jsou biologicky odbouratelné a nezatěžují životní prostředí.

 10. Ekologické produkty také podporují sociální odpovědnost a udržitelné podnikání. Mnoho ekologických značek klade důraz na etické výrobní postupy, fair trade, ochranu lidských práv a udržitelný obchod.

  Den země 4

Naše nabídka eshopu obsahuje širokou škálu ekologických produktů, které jsou certifikované a ověřené pro svou šetrnost k životnímu prostředí. Zde jsou některé důvody, proč byste si měli ještě dnes zakoupit ekologické produkty z naší nabídky:

 1. Ochrana životního prostředí: Ekologické produkty z naší nabídky jsou šetrné k životnímu prostředí, neobsahují toxické chemikálie a minimalizují negativní dopady na planetu Zemi.

 2. Zdraví vás a vašich blízkých: Ekologické produkty jsou vyrobeny z přírodních a šetrných složek, které minimalizují riziko vystavení škodlivým látkám a přispívají k lepšímu zdraví vás i vašich blízkých.

 3. Podpora udržitelného životního stylu: Volba ekologických produktů je projevem vaší odpovědnosti a péče o planetu Zemi, a přispíváte tak k podpoře udržitelného životního stylu.

 4. Kvalita a výkon: Ekologické produkty z naší nabídky jsou kvalitní a výkonné, splňují nebo překračují standardy konvenčních produktů, a zároveň minimalizují negativní dopady na životní prostředí.

Připojte se k oslavě Dne Země a začněte chránit naši planetu již dnes tím, že si vyberete ekologické produkty pro svou domácnost i kosmetické chvilky. Malé kroky mohou mít velký dopad, a vy můžete být součástí pozitivní změny pro naši planetu a budoucí generace.

Den země 1